Lesson 7 of 7
In Progress

7. Tworzenie skutecznych materiałów do publikacji w mediach społecznościowych / Creating effective materials for publication in social media (DIY scenario)

Mateusz Zapała July 16, 2023

Wykonaj samodzielnie ćwiczenie, aby utrwalić zdobytą wiedzę na temat tworzenia przekazów do publikacji w mediach społecznościowych.

Do an exercise on your own to consolidate what you’ve learned about creating social media messages.