Lesson 4 of 7
In Progress

4. Wprowadzenie do przygotowania reklam w mediach społecznościowych / Introduction to preparing social media ads (Tutorial in PDF)

Mateusz Zapała July 16, 2023

Skorzystaj z tego krótkiego poradnika, aby dowiedzieć się jak zacząć tworzyć reklamy w mediach społecznościowych. Samouczek oparty jest na Facebook ADS.

Use this quick guide to learn how to get started with creating social media ads. The tutorial is based on Facebook ADS.