Lesson 1 of 7
In Progress

1. Najważniejsze współczesne media społecznościowe / The most important modern social media (Webinar and presentation in PDF)

Mateusz Zapała July 16, 2023

Ta lekcja zawiera przegląd najważniejszych współczesnych mediów społecznościowych. Prezentuje ich cechy charakterystyczne i potencjał marketingowy.

This lesson provides an overview of the most important social media today. It presents their characteristics and marketing potential.