Lesson 3 of 7
In Progress

3. Podobieństwa i różnice między marketingiem a PR w mediach społecznościowych / Similarities and differences between marketing and PR in social media (Webinar and presentation in PDF)

Mateusz Zapała July 16, 2023

Zakres działań marketingu i PR bywa często mylony. Z tej lekcji dowiesz się jakie są główne różnice i podobieństwa między tymi dziedzinami, a także jak powinna wyglądać ich współpraca w mediach społecznościowych.

The scope of marketing and PR activities is often confused. In this lesson you will learn what are the main differences and similarities between these fields, as well as how their cooperation in social media should look like.