Lesson 6 of 7
In Progress

6. Wykorzystanie algorytmów / The use of algorithms (DIY scenario)

Mateusz Zapała July 16, 2023

Przećwicz samodzielnie wykorzystanie algorytmów wybranych mediów społecznościowych. Prowadź obserwacje – wyciągaj wnioski!

Practice using the algorithms of selected social media on your own. Make observations – draw conclusions!